United Registrar of Systems Ltd  login  member join  contact us  sitemap
SERVICE APPLICATION URS COMMUNITY ABOUT URS
 
ISO 9000
ISO 14000
ISO/TS 16949
ISO/IEC 20000
HACCP/ISO 22000
OHSAS 18000
ISO 13485
ISO 27001
ISO 28000
ISO/TS 29001
AS 9100
TL 9000
Do you want the Best?
We'll do it!
URS COMMUNITY Home > URS COMMUNITY > NEWS
NEWSNOTICEVoice of CustomerFAQQ&ALibraryVietnam Community
NEWS  
Subject Tầm quan trọng của HACCP
Writer URS Vietnam Date 2013-09-13 View 18962
HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) là phương pháp hiệu quả được sử dụng toàn cầu nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống nhận diện, ngăn ngừa những mối nguy thực phẩm và thỏa mãn những yêu cầu luật định.

Tiêu chuẩn HACCP là yêu cầu bắt buộc ở hầu hết các nước bao gồm Mỹ và Châu Âu. Việc chứng nhận bởi một cơ quan độc lập chứng tỏ sự cam kết của bạn về thực phẩm an toàn.

Quản lý rủi ro là bước căn bản đầu tiên trong chuỗi “phân tích rủi ro” đây là quá trình hoạch định chính sách thay thế nhằm lựa chọn những biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa thích hợp. HACCP là công cụ quản lý mối nguy đặc biệt được nghiên cứu cho lĩnh vực thực phẩm bởi Ủy ban Thực phẩm Codex (Codex Alimentarius Commission), hình thành bởi Tổ Nông Lương Quốc tế (FAO) và Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO).

Lợi ích của HACCP là sự cải tiến hữu hình và có thể chứng minh được của quá trình chế biến thực phẩm an toàn và thỏa mãn những yêu cầu luật định. Mục tiêu cuối cùng của hệ thống là đảm bảo thực phẩm an toàn bởi những phương pháp nhận diện và quản lý mối nguy thay cho việc kiểm soát kém hiệu quả và lỗi thời.

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP là một phương pháp giao tiếp hiệu quả với nhà đầu tư và các bên liên quan khác, là yếu tố quan trọng chứng minh sự cam kết thực phẩm sạch dưới những yêu cầu về quản lý đoàn thể, trách nhiệm đoàn thể và báo cáo tài chính.

Quá trình chuẩn bị bao gồm:

- Nhận diện mối nguy an toàn thực phẩm và những mối nguy quan trọng.
- Nhận diện những biện pháp kiểm soát mà khả năng tự loại bỏ những mối nguy an toàn thực phẩm liên quan hoặc giảm thiểu chúng với cấp độ chấp nhận cho phép.
- Xác định những thông số cần thiết để đảm bảo biện pháp kiểm soát hiệu quả bao gồm qui trình kiểm soát và hành động khắc phục trong trường hợp bị lỗi.
- Kiểm tra những biện pháp kiểm soát.
- Văn bản hóa hệ thống HACCP bao gồm kế hoạch HACCP.
- Thực hiện, kiểm tra và cải tiến hệ thống HACCP.

Một trong những điều quan trọng cần chú ý nhất của sự cải tiến, thực hiện và chứng nhận hệ thống HACCP là một quá trình liên tục với việc đánh giá độc lập đại diện cho một yếu tố của cả quá trình đánh giá tổng thể.

Soure: http://fnc.vn/he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-pham/tam-quan-trong-cua-haccp/
Pre
학교급식재료 HACCP 적용 엄격 관리키로 URS Vietnam
Next
World Standards Day 2013 URS Vietnam

 

 
Why URS? Contact us Global Network Vietnamese Korean English
L3-42.OT05, Landmark 3, Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu St, Ward 22, Binh Thanh Dist, HCMC
Tel : 84(08) 3930-1376   |    Fax : 84(08) 3930-1349   |    Mail to : vietnam@urs.vn
COPYRIGHT(C) 2004 URS VIETNAM. ALL RIGHT RESERVED.