United Registrar of Systems Ltd  Đăng nhập  Thành viên gia nhập  Liên lạc với chúng tôi  Bản đồ trang
Dịch vụ Phiếu yêu cầu Cộng đồng URS Giới thiệu URS
 
ISO 9000
ISO 14000
ISO/TS 16949
ISO/IEC 20000
HACCP/ISO 22000
OHSAS 18000
ISO 13485
ISO 27001
ISO 28000
ISO/TS 29001
AS 9100
TL 9000
Bạn muốn điều tốt nhất?
Chúng tôi sẽ làm cho bạn!
Dịch vụ Home > Dịch vụ > Chứng nhận hệ thống > ISO 20000
Tại sao chọn URS?Quá trình đánh giáChứng nhận hệ thốngĐÀO TẠO
Ngành nghề kinh doanh được sự hỗ trợ của chính phủ
ISO/IEC20000


Tiêu chuẩn mới về Quản lý dịch vụ Công nghệ Thông tin

ISO/IEC20000 (trước đây là BS15000) là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên đặc biệt dành riêng cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Nó giúp xác định và quản lý các quá trình then chốt liên quan đến hoạt động chuyển giao dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Tiêu chuẩn dựa trên nền tảng thực tiễn tốt nhất của Thư viện Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (ITIL). ISO/ IEC 20000 giới thiệu một văn hóa dịch vụ và cung cấp phương pháp luận để chuyển giao dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh xác thực và các ưu tiên hàng đầu theo cách có thể kiểm soát.

ISO20000 có hai phần tổng quát về công nghệ thông tin. Quản lý dịch vụ và giúp cho những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có thể xác định làm cách nào để nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng, kể cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.

Phần 1: Các yêu cầu kỹ thuật (ISO/IEC2000-1:2005) xác định các yêu cầu để nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao cho khách hàng dịch vụ được kiểm soát và có chất lượng được chấp nhận. Tiêu chuẩn cung cấp các yêu cầu kỹ thuật về các nội dung đa dạng, có nhiều nội dung giống với phần hỗ trợ dịch vụ và cung cấp dịch vụ trong ITIL. Thêm vào đó còn có các từ vựng thích hợp sử dụng trong bối cảnh quản lý dịch vụ IT, các nội dung được tiếp cận bao gồm:

- Quá trình chuyển giao dịch vụ: quản lý năng lực, quản lý tính sẵn có và tính liên tục của dịch vụ, quản lý cấp độ dịch vụ, báo cáo dịch vụ, quản lý an toàn thông tin, ngân sách và tài chính cho dịch vụ IT.

- Quá trình kiểm soát: quản lý cấu hình, quản lý thay đổi.

- Quá trình chuyển giao: quản lý chuyển giao dịch vụ

- Quá trình đưa ra giải pháp: quản lý sự cố, giải quyết vấn đề.

- Quá trình quản lý các quan hệ: quan hệ kinh doanh, quản lý nhà cung cấp.

Phần 2: Nguyên tắc thực hành (ISO/IEC20000-2:2005) đưa ra các hướng dẫn chung của ngành và các đề xuất cho người thực hiện cũng như tiêu chuẩn được công nhận về năng lực của người quản lý và nhân viên. Nó đề cập đến 20 mục tiêu chuyên biệt mà các tổ chức IT cần phấn đấu để đạt được, và chỉ định người đọc không chỉ thực hiện các hoạt động (yêu cầu kỹ thuật) mà quan trọng hơn là hiểu được tại sao cần phải đạt được các mục tiêu. Hiểu được điều này là rất quan trọng bởi vì nó sẽ chỉ ra hướng chung mà các tổ chức cần đi theo và cần cố gắng những gì để thực hiện hệ thống ban đầu và duy trì hệ thống sau này. Nó tạo điều kiện để đánh giá kết quả đầu tư tổng thể và xem đó như là kết quả thực hiện. Các mục tiêu bao gồm:

- Các yêu cầu của hệ thống quản lý: cung cấp một hệ thống quản lý, bao gồm các chính sách và cơ sở để có thể thực hiện và quản lý hiệu quả tất cả các dịch vụ IT.

- Hoạch định và thực hiện quản lý dịch vụ

- Hoạch định và thực hiện dịch vụ mới hoặc thay đổi: đảm bảo các dịch vụ mới và các thay đổi của dịch vụ sẽ được chuyển giao và được quản lý với chi phí hợp lý và chuyển giao đúng dịch vụ

  Hoạch định việc thực hiện và chuyển giao quản lý dịch vụ
  Thực hiện mục tiêu và kế hoạch quản lý dịch vụ
  Theo dõi, đo lường và xem xét kế hoạch quản lý và các mục tiêu đạt được
  Cải tiến hiệu suất và hiệu quả việc chuyển giao và quản lý dịch vụ.


- Quá trình chuyển giao dịch vụ:

  Xác định, thỏa thuận cách ghi nhận thông tin và quản lý các dịch vụ ở các cấp độ khác nhau.
  Các báo cáo chính xác, kịp thời để thông báo các quyết định và việc trao đổi thông tin hiệu quả đảm bảo sự liên tục và sẵn có của các dịch vụ thỏa thuận với khách hàng trong mọi tình huống.
  Lập ngân sách và hạch toán chi phí cung cấp dịch vụ
  Đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ luôn có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.
  Quản lý an toàn thông tin hiệu quả đối với tất cả các hoạt động trong phạm vi dịch vụ (tham khảo ISO/IEC17799)

- Các quá trình quản lý các mối quan hệ

  Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng dựa trên sự thông hiểu động lực kinh doanh của họ.
  Quản lý các nhà cung cấp để đảm bảo dịch vụ chất lượng và liên tục.


- - Quá trình cung cấp giải pháp

  • Phục hồi dịch vụ hoặc phản hồi các yêu cầu nhanh nhất
  • Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh bằng cách chủ động xác định và phân tích nguyên nhân sự cố và bằng cách quản lý các vấn đề được giải quyết hoàn chỉnh.


- Quá trình kiểm soát

  Xác định và kiểm soát các giai đoạn dịch vụ, cơ sở hạ tầng và lưu trữ thông tin cấu hình chính xác.
  Đảm bảo tất cả các thay đổi được truy vấn, phê duyệt, thực hiện và xem xét theo cách được kiểm soát.
  Chuyển giao, phân phối và truy cập những thay đổi của việc cung cấp dịch vụ trong môi trường động.


ISO20000 dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình bao gồm vòng tròn PDCA (hoạch định – thực hiện – kiểm tra – hành động) và yêu cầu cải tiến liên tục. Các tổ chức có thể đã có hệ thống quản lý dịch vụ IT riêng được chứng nhận độc lập phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC20000-1:2005.

Ngoài ra, để cung cấp thêm các thuật ngữ chuẩn và các quá trình để tất cả các tổ chức có thể áp dụng, ISO/IEC20000- 2 đưa ra các hướng dẫn cho đánh giá viên và hỗ trợ cho các tổ chức để hoạch định cải tiến dịch vụ hoặc để chuẩn bị cho đánh giá.

 Contact Person : Tran Vinh Khang
Tel : +84 (08) 3930 1376 (Ext: 106) /  Fax : +84 (08) 3930 1349
Email : vinhkhang@urs.vn

Contact Person : Choi, Chun Seoung
Tel : +82 (02) 2636 9003 /  Mobile : +84 (0122) 809 3480 / +82 (10) 3709 9001
Email : cschoi112@gmail.com
 
Tại sao chọn URS? Liên lạc với chúng tôi Mạng toàn cầu Vietnamese Korean English
L3-42.OT05, Landmark 3, Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu St, Ward 22, Binh Thanh Dist, HCMC
Tel : 84(08) 3930-1376   |    Fax : 84(08) 3930-1349   |    Mail to : vietnam@urs.vn
COPYRIGHT(C) 2004 URS VIETNAM. ALL RIGHT RESERVED.