Chứng nhận ISO

 
 

Vietnam-Korea Times phỏng vấn CEO URS Việt Nam về ISO

Chứng nhận ISO

“ISO 인증에 정답은 없다. 각 조직에 적합한 실제적 운영체계 구축이 핵심" http://www.viethantimes.com/news/articleView.html?idx...

 
 

ISO 22000:2018 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Chứng nhận ISO

Chứng nhận ISO 22000 của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng cho tất cả các loại hình ...

 
 

IATF 16949:2016 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Ngành Ô tô

Chứng nhận ISO

Việc chứng nhận tiêu chuẩn này đặc biệt dành cho các nhà cung cấp ngành công nghiệp ô tô.

 
 

ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chứng nhận ISO

Việc chứng nhận của tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực. ISO 9001 là tiêu chuẩn qu...

 
 

ISO 14001:2015 – Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.

 
 

ISO 45001:2018 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp chính thức được ban ...

 
 

ISO 27001 - Chứng nhận hệ thống quản lý An toàn thông tin

Chứng nhận ISO

Chứng nhận tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Thế kỷ thứ ba được g...

 
 

ISO 20000-1 - Chứng nhận Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ Thông tin

Chứng nhận ISO

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin dành cho các nhà cung cấp dịch vụ công ngh...

 
 

ISO 50001:2018 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Năng lượng

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm vào các tổ chức thuộc mọi hình thức và quy mô quản lý năng lượng, bao gồ...

 
 

AS/EN 9100:2016 – Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ngành Hàng không vũ trụ

Chứng nhận ISO

AS/ EN 9100:2016 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng được thiết kế cho các công ty chuyên về hàng khô...

 
 

ISO 13485:2016 Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Dụng cụ, Thiết bị y tế

Chứng nhận ISO

Giấy chứng nhận do cơ quan chứng nhận độc lập, được công nhận đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất l...

 
 

EN 15838:2009 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho các Trung tâm liên hệ khách hàng

Chứng nhận ISO

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng, việc áp dụng quy...

 
 

GMP+FSA Thực hành Sản xuất tốt và Đảm bảo An toàn Thực phẩm

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn GMP + FSA dành cho nhà sản xuất các mặt hàng nông sản phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn...

 
 

ISO 22301 - Business Continuity Management Certification

Chứng nhận ISO

Certification of this standard is aimed at all types of businesses.

 
 

ISO 39001 Road traffic safety (RTS) management systems

Chứng nhận ISO

ISO 390001 Certification is aimed at governmental bodies, public and private organisations of all ...

 
 

ISO 10002 – Certification of the complaints handling management system

Chứng nhận ISO

ISO 10002 certification provides guidance on the process of complaints handling, including plannin...

 
 

ISO 22716:2007 Thực hành Sản xuất tốt cho ngành Mỹ phẩm

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn ISO 22716 thể hiện sự tuân thủ về quản lý an toàn và chất lượng (sử dụng an toàn) trong...

 
 

ISO/TS 29001 Quality management system in the sectors of Petroleum, petrochemical and natural gas industries

Chứng nhận ISO

The international standard ISO / TS 29001 adds specific technical requirements to the ISO 9001 qua...

 
 

ISO 26000:2010 – Trách nhiệm xã hội

Chứng nhận ISO

Tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 26000 có nghĩa xác nhận khái niệm trách nhiệm xã hội được thi hành tr...

 
 

ISO 29990 - Learning services management systems certification

Chứng nhận ISO

ISO 29990 – learning services sets out basic requirements for quality management in the field of e...

 
 

ISO 28000:2007 - Hệ thống Quản lý An ninh cho Chuỗi cung ứng

Chứng nhận ISO

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 28000 được áp dụng cho các công ty thuộc mọi quy mô hoạt động trong bất kỳ ...

 
 

ISO 31000:2018 - Quản lý Rủi ro

Chứng nhận ISO

Quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết cho sự sống còn và duy trì hoạt động của mỗi công ty. Ti...

Liên hệ với chúng tôi...

Tôi đồng ý Chính sách riêng tư