IATF 16949:2016 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Ngành Ô tô

Tóm tắt

Việc chứng nhận tiêu chuẩn này đặc biệt dành cho các nhà cung cấp ngành công nghiệp ô tô.

Mô tả chi tiết

Chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949 bao gồm các yêu cầu đặc biệt cho các tổ chức chuyên cung cấp sản phẩm cho ngành ô tô. Những yêu cầu này bổ sung cho các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và giải đưa ra yêu cầu cụ thể cho các công ty sản xuất bộ phận hoặc phụ tùng cho ô tô.
Chứng chỉ này áp dụng cho các công ty thuộc các nhà sản xuất và nhà cung cấp của ngành công nghiệp ô tô, những công ty mà chứng nhận này được yêu cầu thường xuyên.

Các tổ chức được chứng nhận có thể tự tiếp thị với tư cách là một tổ chức sở hữu chứng chỉ trong các tài liệu quảng cáo của họ và có thể sử dụng logo chứng nhận URS miễn phí.

Tại sao? IATF 16949:2016 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Ngành Ô tô?
  • Tăng hiệu quả sản xuất và giảm tỷ lệ lỗi;
  • Đảm bảo chất lượng sản xuất cần thiết cho ngành công nghiệp ô tô;
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm, ngăn ngừa tổn thất về tài chính;
  • Công ty được phép tham gia và duy trì trong chuỗi nhà cung cấp ô tô;
  • Góp phần tạo nên một doanh nghiệp có trách nhiệm.

Liên hệ với chúng tôi...

Tôi đồng ý Chính sách riêng tư